Đại Hội Đại Biểu Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2017-2018

Ngày 16 tháng 09 năm 2017, trường THCS Nhựt Tảo tổ chức Đại Hội Đại Biểu Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2017-2018.

Một số hình ảnh tại Đại Hội

IMG_20170916_152432

IMG_20170916_152347

IMG_20170916_152316 IMG_20170916_152321 IMG_20170916_152326 IMG_20170916_152331   IMG_20170916_152421 IMG_20170916_152423 IMG_20170916_152428   IMG_20170916_152456 IMG_20170916_152501 IMG_20170916_152503 IMG_20170916_152516 IMG_20170916_152520 IMG_20170916_152522  IMG_20170916_165141 IMG_20170916_165143 IMG_20170916_173555 IMG_20170916_173558

Ban đại diên cha mẹ học sinh năm học 2017-2018