Hội Khỏe Phù Đổng TP Tân An NH 2017-2018 !

Học sinh THCS Nhựt Tảo tham gia Hội khỏe phù đổng năm học 2017-2018 đạt thành tích cao : 7 vàng, 8 bạc, 6 đồng.

IMG_20180418_083054 IMG_20180418_083059 IMG_20180418_083104 IMG_20180418_083108 IMG_20180418_083111 IMG_20180418_083116