Báo cáo kiến thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19 !

Vào ngày 06/02/2020, trường THCS Nhựt Tảo đã mời bác sĩ Trần Thị Bé Năm của TTTTTP đến báo cáo cho giáo viên về kiến thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19.

hinh 1 hinh 2 hinh