Đón đoàn giám sát của UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Long An về phòng, chống dịch Covid-19 !

Sáng ngày 7/3 /2020 trường THCS Nhựt Tảo đón đoàn giám sát của UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Long An về phòng, chống dịch Covid-19 , cô Lê Thị Thủy HT nhà trường đã báo cáo cho Đoàn giám sát về quá trình thực hiện phòng, chống dich Covid -19 của trường như công tác triển khai tuyên truyền, tập huấn cho CB-GV-NV về kiến thức, kỹ năng phòng chồng dịch Covid- 19, việc thông tin phối hợp giữa nhà trường và PHHS, ngoài ra đoàn còn giám sát việc vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, việc chuấn bị các vật dụng như xà phòng, dung dịch khử khuẩn…Cô HT còn trình bày phương án đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghì chống dịch Covid-19, đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh Long An đã đánh giá cao về trường.

hinh

db74d0697a068158d817 69199d493126ca789337 6b7d82352f5ad4048d4b